Tijdens mijn werkperiode van het Jong Talent Stipendium ben ik van plan elke maand een aantal van mijn gedachten te publiceren. Links van deze pagina (of bovenaan als je een mobiel apparaat gebruikt) vind je een overzicht van categorieën. Selecteer ‘Mondriaan Fonds’ voor een overzicht van alle publicaties die tijdens mijn werkperiode zijn geschreven. Selecteer ‘Mondriaan Fund’ voor een overzicht van alle publicaties die tijdens mijn werkperiode zijn geschreven.

#3 Oktober 2020

Deze maand heb ik mijn eigen brander opgezet. Ik was van plan dit iets later te doen, maar de huidige Covid-19 maatregelen maken het moeilijk om extern te werken. Mijn beslissing was niet overhaast omdat ik naar mijn gevoel genoeg informatie had verzameld over alle vereisten om een brander correct te installeren.

Op dit moment wacht ik op de levering van mijn zelf ontworpen ventilatiesysteem, de laatste levering die nodig is om mijn werkplek compleet te maken. Ik heb de afgelopen maand veel moeten wachten op pakketten en deze keer gevuld met lezen. In het bijzonder over de geschiedenis van de reizende gezelschappen die glasblaas demonstraties gaven.

“Beginning with the Woodroffe Brothers in the 1850’s, it seems that no self-respecting troupe would appear without an engine … or two. … “
– Banhu Dunham, Contemporary Lampworking volume I.

Functional glass steam engines were the stars of the 19th-century itinerant glassworker show. The sense of miraculous leaps taken by the natural sciences and technology in the 19th century became enhanced by the beauty of the machines’ glass art.These dazzling devices fascinated the audience. They were both a feat of glass making and a method of demonstrating how steam power functioned.

Glass workers heavily promoted the engines in their advertisements and fanciful names like Fairy Queen, Excelsior, Columbia and the Crystal Gem. They held poetry competitions and presented prizes to the bard who submitted the best verse. ok

The Glass Steam Engine
The world in its wisdom, has long stood aghast,
Supposing each step in its progress the last,
But still ’tis advancing by steady degrees,
‘Till we ask in amazement, when will wonders cease?
When will wonders cease, we may justly enquire,
When we see a Glass Engine, complete and entire,
In fine working order, from boiler to beam,
And working away under full head of steam.
Mechanics, and artisans, here may engage,
To study this exquisite work of the age,
Surpassing all others in wonder and skill,
And as ages roll by, ’twill a wonder be still.
An Engine of Glass! why, that can never be,
E’en in this wond’rous age of the world’s history,
Incredulity starts, in most utter surprise,
We can hardly believe the plain sight of our eyes;
But there it now stands in its pearly array,
The greatest achievement of this latter day,
Its parts all adjusted, by magical skill,
With all the minutia of whistle and bell.
Its joints, and its gearings, are finished with care,
No friction occurs, and not even a jar;
And when the hot steam is sent coursing its veins,
Like a war horse it pants to break loose from the reins.
An engine, transparent, instructive, and new,
Like a real thing of life with its vitals in view,
The steam from the boilers sends life to the heart,
And life it goes bounding throughout every part.
Then, hail to the progress of science and skill,  
From whose storehouse such wonders are forthcoming still;
The palm we will render with pleasure and hope,
To this scientific Bohemian Troupe.
– William Somers

Ik heb een hotglue-pagina aangemaakt. Hotglue is een contentmanipulatiesysteem waarmee je in wezen een steeds groter wordend online moodboard kunt maken. Dat is perfect voor mij. Ik kan alle schijnbaar ongerelateerde ideeën, fascinaties en informatie verzamelen en zien waar ze me naartoe leiden. [bezoek de hotglue-pagina hier]

[Bewerking_10 februari 2021] Ik heb een subdomein progress.jannetjejeanine.nl gemaakt waarop ik mijn voortgang publiceer. Deze website heb ik behandeld zoals ik mijn hotglue wilde opbouwen. Met als grote verschil dat een bezoeker de tentoongestelde voortgang beter kan navigeren.

Thank you for your interest, to be continued.