Award Artacadia [2019]

Artwork for Artcadia Award, een van de grootste kunst- en technologiewedstrijden voor middelbare scholieren.

De natuur wordt vaak gebruikt om abstracte concepten te verduidelijken. De manier waarop we praten over computertechnologie is in biologische termen. We ‘surfen’ op het ‘web’, we beschermen onszelf tegen ‘bugs’ en ‘virussen’. En onze gegevens bevinden zich in de ‘cloud’.

Wat is de impact als we vervreemd raken van de natuur? Zullen we op een gegeven moment vergeten wat simpele uitdrukkingen als "vogels en de bijen" betekenen? Welke metaforen gaan we in de toekomst gebruiken om grip te krijgen op abstracte concepten.

[dimensions] 600×600 mm


Print on aluminium.

Award Artacadia
[2019]

Artwork for Artcadia Award, een van de grootste kunst- en technologiewedstrijden voor middelbare scholieren.
Nature is often used to clarify abstract concepts. The way we talk about computer technology is in biological terms. We ‘surf’ on the ‘web’, we protect ourselves against ‘bugs’ and ‘viruses’. And our data is in the ‘cloud’. What is the impact when we become alienated from nature? Will we at some point forget what simple expressions like “birds and the bees” mean? Which metaphors will we use in the future to get a grip on abstract concepts

[dimensions] 600×600 mm


Print on aluminium.