Mensen zijn vaak bang voor het snel veranderende technologische landschap. Dat wantrouwen is niet iets nieuws. Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente, beschrijft hoe in het verleden mensen bang werden elke keer dat technologie een sprongetje maakte. Verbeek ziet technologie als een deel van ons, in elke historische tijdlijn. “Technologie bepaalt hoe we mensen zijn en hoe we de wereld zien. Dat heeft het altijd gedaan, van de vuistbijl tot de iPhone. "

Deze technologische sprong voorwaarts brengt vaak golven van angst en hallucinaties met zich mee. Tegen het einde van de 19e eeuw brachten typemachines een scheiding van het lichaam. Voordat we volledige controle hadden over ons handschrift, vervingen de typemachine en telegraaf deze controle. Dit, samen met de ontwikkeling van röntgenstralen, maakte mensen bang. Ik sprak met Simon Pummell, directeur van Shock Head Soul, over zijn onderzoek naar de invloed van nieuwe technologie op mensen.

Shock Head Soul is een documentatie van de autobiografie van de 19e eeuwse Duitse rechter, Daniel Schreber. In 1983 begon hij berichten van God te ontvangen via een Schrijfmachine die alles met alles verbond. De volgende 9 jaar werd Schreber opgesloten in een gesticht. Tijdens zijn opsluiting schreef hij Memoirs of my Nervous Illness, waarmee hij blijvende bekendheid verwierf als een outsider-artiest. Met zijn memoires pleitte hij en won hij zijn zaak voor de rechtbank, met het argument dat zijn geloofssysteem een kwestie van religieuze vrijheid was en dat hij gezond genoeg was om terug te keren naar de samenleving.

"Een van de dingen die uit het onderzoek naar voren kwamen, en wat wordt onderschreven door de wetenschappers in de film, is dat mensen die ernstig psychotisch zijn, veel van hun angsten lijken te ontlenen aan het gevoel dat ze worden beheerst door technologie. technologieën die op de een of andere manier in onze samenleving zijn geworteld. Als je naar de tijdlijn van Schrebers leven kijkt, zie je dat hij leefde in een tijd waarin de röntgenfoto's werden ontdekt, de telegraaf, de typemachine, en dat veel van zijn fantasieën er op de een of andere manier mee te maken hadden, wat het gemakkelijker maakte voor ons om zijn 'schrijfmachine' vorm te geven. - Simon pummel

Inhoud accordeon

Verbeek, Peter Paul. Wij hebben geen klauwen dus hebben we ‘n Iphone. NRC. nrc.nl/
nieuws/2017/10/06/wij-hebben-geen-klauwen-en-dus-hebben-we-n-iphone-13362323-a1576272.
6 Oct. 2017.


Schreber, Daniel Paul. Memoirs of my nervous illness. New York Review of Books, 1955.


Linssen, Dana. De uitvinding van het moderne individu. Filmkrant. http://www.filmkrant.nl/ts_april_2012/7814. 2012. 

Mensen zijn vaak bang voor het snel veranderende technologische landschap. Dat wantrouwen is niet iets nieuws. Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente, beschrijft hoe in het verleden mensen bang werden elke keer dat technologie een sprongetje maakte. Verbeek ziet technologie als een deel van ons, in elke historische tijdlijn. “Technologie bepaalt hoe we mensen zijn en hoe we de wereld zien. Dat heeft het altijd gedaan, van de vuistbijl tot de iPhone. "

Deze technologische sprong voorwaarts brengt vaak golven van angst en hallucinaties met zich mee. Tegen het einde van de 19e eeuw brachten typemachines een scheiding van het lichaam. Voordat we volledige controle hadden over ons handschrift, vervingen de typemachine en telegraaf deze controle. Dit, samen met de ontwikkeling van röntgenstralen, maakte mensen bang. Ik sprak met Simon Pummell, directeur van Shock Head Soul, over zijn onderzoek naar de invloed van nieuwe technologie op mensen.

Shock Head Soul is een documentatie van de autobiografie van de 19e eeuwse Duitse rechter, Daniel Schreber. In 1983 begon hij berichten van God te ontvangen via een Schrijfmachine die alles met alles verbond. De volgende 9 jaar werd Schreber opgesloten in een gesticht. Tijdens zijn opsluiting schreef hij Memoirs of my Nervous Illness, waarmee hij blijvende bekendheid verwierf als een outsider-artiest. Met zijn memoires pleitte hij en won hij zijn zaak voor de rechtbank, met het argument dat zijn geloofssysteem een kwestie van religieuze vrijheid was en dat hij gezond genoeg was om terug te keren naar de samenleving.

"Een van de dingen die uit het onderzoek naar voren kwamen, en wat wordt onderschreven door de wetenschappers in de film, is dat mensen die ernstig psychotisch zijn, veel van hun angsten lijken te ontlenen aan het gevoel dat ze worden beheerst door technologie. technologieën die op de een of andere manier in onze samenleving zijn geworteld. Als je naar de tijdlijn van Schrebers leven kijkt, zie je dat hij leefde in een tijd waarin de röntgenfoto's werden ontdekt, de telegraaf, de typemachine, en dat veel van zijn fantasieën er op de een of andere manier mee te maken hadden, wat het gemakkelijker maakte voor ons om zijn 'schrijfmachine' vorm te geven. - Simon pummel

Inhoud accordeon

Verbeek, Peter Paul. Wij hebben geen klauwen dus hebben we ‘n Iphone. NRC. nrc.nl/
nieuws/2017/10/06/wij-hebben-geen-klauwen-en-dus-hebben-we-n-iphone-13362323-a1576272.
6 Oct. 2017.


Schreber, Daniel Paul. Memoirs of my nervous illness. New York Review of Books, 1955.


Linssen, Dana. De uitvinding van het moderne individu. Filmkrant. http://www.filmkrant.nl/ts_april_2012/7814. 2012.